Oбразователни продукти
 
 

Голям дървен комплект Дроби

Дидактически материал за изучаване на дроби.
При работа с този материал детето получава онагледена представа за това, какво представляват дробите, с какво се отличава половината от четвъртата част на кръга.