Oбразователни продукти
 
 

Гнездо за батерии, 4 места

Гнездата са предназначени за Батерията размер "D" е стандартен размер "сух" елемент, използван в портативни преносими електронни устройства с голяма консумация.
Неразглобяема конструкция на гнездата.
Междинни точки за свързване на по малък брой батерии и използване на различни напрежения.
Дуги означения на този размер батерия са:
- LR20 - Алкална, напрежение 1,5V.
- R20 - Цинк-въглеродна, напрежение 1,5V
- KR20 - Никел-кадмиева, акумулаторна (NiCd), напрежение 1,2V
- HR20 - Никел метал хидрид, акумулаторна (NiMH) , напрежение 1.2V.
- FR20 - Литиево железен дисулфид (Li-FeS2) , напрежение 1,5V.
Размери на една батерия:
- диаметър: 33.2 мм
- дължина: 61.5 мм заедно с пъпката на положителния електрод.