Oбразователни продукти
 
 
Текст на български език. Географска карта с илюстрации. Съдържа изобилна информация за природата и животните, за околната среда и творенията на човека от различните страни и култури по света. Включва книжка 72 стр. с пояснения към илюстрациите върху глобуса. Енергоспестяваща халогенна крушка. Кабел 150 см.