Oбразователни продукти
 
 

Глицерин 1кг. /HOCH2CH(OH)-CH2OH/

Глицерин е тривиалното име на съединението 1,2,3-пропантриол, известно още като 1,2,3-триoксипропан (HOCH2CH(OH)-CH2OH), което представлява тривалентен алифатен алкохол. Друго, също разпространено, име за същото вещество е глицерол, въведено с цел да се подчертае алкохолния характер на глицерина (наставката -ол се използва в химията за означаване на алкохоли).
Получава се при хидролиза на природни мазнини и масла. За първи път е получен от Карл Шееле през 1779 г. при осапуняване на мазнини.
Глицеролът е безцветна трудноподвижна течност, по-тежка от водата. Има сладък вкус, който е дал и тривиалното му наименование (от гр. гликерос — сладникав). Сладникавият вкус се дължи на натрупването на хидроксилни групи в молекулата на съединението. Във водата глицеролът се разтваря във всяко отношение, нещо повече, той е хигроскопичен. Затова, прибавен към смеси, ги прави по-трудно съхливи. Например глицеролът се прибавя в кремове за ръце и др.Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.