Oбразователни продукти
 
 
Фуния изработена от PVC.
Подходяща за изполване с образователна цел в часовете по Химия.