Oбразователни продукти
 
 

Флашкарти Зеленчуци за всички възрастови групи

Този комплект от 20 двустранни тематични флашкарти е предназначен за индивидуална, партньорска, групова или фронтална игрова форма на обучение на деца над 3 години по околен свят, български език и литература, математика, конструиране и технологии. Благодарение на интегралното съдържание и мултифункционалното приложение дидактичните игри с картите стимулират опосредстващите и познавателните психични процеси на сензорно-перцептивно, представно-въображателно и рационално ниво, като: • развиват образната и словесно-логическата дълговременна памет; • разширяват обхвата и подобряват концентрацията, устойчивостта и превключваемостта на вниманието; • повишават обема и съдържанието на представите и понятията и увеличават речниковия запас по темата. Примерни игрови задачи и упражнения: • Състави изречения, като отговориш на въпросите „Какво е това?“, „Къде расте“ и „За какво се използва?“. • Измисли заглавие и състави кратък разказ по картинките. • Кажи от колко звука се състои думата и с кой звук започва. • Кажи на колко срички е разделена думата? • Посочи тази сричка, която произнасяш с по-голяма сила. Изборът на конкретна игра и честотата на повторенията ѝ зависи от възрастовите особености и нивото на подготовка на децата.