Oбразователни продукти
 
 

Флашкарти Транспортни средства за всички възрастови групи

Флашкарти Транспортни средства за всички възрастови групи

Доставка до 7 раб. дни.

Цена: 1080лв.

Код: 20074282

Продуктов код: 9786197523607

Филтрирай по: ФЛАШ КАРТИ

Възрастова група: 3+ г.

Материал: хартия

Брой части/стр.: 20

Размери (см.): 18х14.5

Този комплект от 20 двустранни тематични флашкарти е предназначен за индивидуална, партньорска, групова или фронтална игрова форма на обучение на деца над 3 години по околен свят, български език и литература, математика, конструиране и технологии. Благодарение на интегралното съдържание и мултифункционалното приложение дидактичните игри с картите стимулират опосредстващите и познавателните психични процеси на сензорно-перцептивно, представно-въображателно и рационално ниво, като: • развиват образната и словесно-логическата дълговременна памет; • разширяват обхвата и подобряват концентрацията, устойчивостта и превключваемостта на вниманието; • повишават обема и съдържанието на представите и понятията и увеличават речниковия запас по темата. Примерни игрови задачи и упражнения: • Състави изречения, като отговориш на въпросите „Какво е това?“, „Къде се движи“ и „За какво се използва?“. • Измисли заглавие и състави кратък разказ по картинките. • Кажи от колко звука се състои думата и с кой звук започва. • Кажи на колко срички е разделена думата? • Посочи тази сричка, която произнасяш с по-голяма сила. Изборът на конкретна игра и честотата на повторенията й зависи от възрастовите особености и нивото на подготовка на децата.

Този комплект от 20 двустранни тематични флашкарти е предназначен за индивидуална, партньорска, групова или фронтална игрова форма на обучение на деца над 3 години по околен свят, български език и литература, математика, конструиране и технологии. Благодарение на интегралното съдържание и мултифункционалното приложение дидактичните игри с картите стимулират опосредстващите и познавателните психични процеси на сензорно-перцептивно, представно-въображателно и рационално ниво, като: • развиват образната и словесно-логическата дълговременна памет; • разширяват обхвата и подобряват концентрацията, устойчивостта и превключваемостта на вниманието; • повишават обема и съдържанието на представите и понятията и увеличават речниковия запас по темата. Примерни игрови задачи и упражнения: • Състави изречения, като отговориш на въпросите „Какво е това?“, „Къде се движи“ и „За какво се използва?“. • Измисли заглавие и състави кратък разказ по картинките. • Кажи от колко звука се състои думата и с кой звук започва. • Кажи на колко срички е разделена думата? • Посочи тази сричка, която произнасяш с по-голяма сила. Изборът на конкретна игра и честотата на повторенията й зависи от възрастовите особености и нивото на подготовка на децата.