Oбразователни продукти
 
 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ-учебна тетрадка за 10 клас 2021

Учебната тетрадка следва съдържанието на учебника – към уроците за нови знания са разработени материали за самостоятелна работа на учениците, спомагащи за усвояване и осмисляне на учебния материал и за изграждане на практически умения за решаване на проблеми.Съдържание:-116 задачи със свободен отговор;-6 стандартни теста с по 20 задачи с избор на отговор;-206 въпроса и задачи с избор между два отговора;-задачи за самостоятелно проучване.