Oбразователни продукти
 
 
Историческата карта на Европа през 18 век, съдържа богата информация за Седемгодишната война 1756 – 1763 г, Войната за независимост на САЩ 1775 – 1783 г., Френската буржоазна Революция 1789 – 1799 г. Съчетанието на картосхеми за войните, вложка за Колониалната систма и Европа в края на 18 век, дава полезни знания. Прехода от феодално общество, към буржоазно е систематизиран в богато илюстрована хронология. Представени са Абсолютизъм, Просвещение, Индустриална Революция и Революционни промени. Двустранно ламинирана, със стабилни лайсни, размер 135/100.