Oбразователни продукти
 
 
Епруветката за лабораторни упражения.
Изрботена от стъкло.
Устойчива на висока температура.