Oбразователни продукти
 
 

Електронна флаш карта за смятане

Използва се добре познатия математически модел. Упражнява уменията за събиране, изваждане, умножение и деление. С възможност за различни нива на трудност. След 60 секунди отговорът на задачата се изписва автоматично.
Осигурява положителна, коригираща обратна връзка - както визуална, така и слухова.
За индивидуална работа или за работа в екип на 2-5 ученици, отговарящи заедно
Необходими са 3 батерии AAA /не са включени/.