Oбразователни продукти
 
 

Египет и Двуречието. Египетско царство.

Египет и Двуречието
Съдържа: географска мрежа; хидрография; релеф на територии от Египет, Арабския полуостров и Двуречието, представен чрез хипсометрично оцветяване; пустини; съвременни държавни граници; напоителни и плавателни канали; търговски пътища; столици и градове; находища за добив на злато, мед, алабастър, варовик, смарагд, аметист, гранат, тюркоаз, диорит, гранит и пясъчник; надписи на хидрографията, орографията и др.; легенда.
Египетско царство
Съдържа: географска мрежа; хидрография; територии на Старото, Средното и Новото египетски царства, представени чрез фоново оцветяване; обработваеми земи; пустини; оазиси; граница между Горен и Долен Египет; завоевателни походи на египетските фараони; столици и градове; надписи на хидрографията, орографията и др.; легенда.