Oбразователни продукти
 
 

E3.2.3 Преносна система, захранвана от генератор

В определени ситуации, напр. когато се захранват отдалечени райони или острови, широкообхватна синхронна мрежа изобщо не е осъществима. Освен това някои промишлени предприятия сами генерират електрическата енергия, от която се нуждаят, и черпят енергия от мрежата само в случай на повреда.
В този експеримент се изследва система извън мрежата, състояща се от синхронен генератор и модел на преносна линия при различни видове натоварване. Самостоятелната система не е свързана с други източници на захранване.
Цели
• Поведение на електрическа мрежа, захранвана от генератор
• Влияние на управлението на напрежението на генератора
• Анализ на системата с резистивен, индуктивен и капацитивен товар и комбинации от R, L и C
• Студентът трябва да се научи да разбира поведението на генератор и на преносни линии чрез измерване и оценка.
Тази система е подходяща за ученици в професионално обучение по енергетика. Обучение в областта на технологията на електроцентралите в промишлеността. Студенти по обща електротехника и енергетика. Предпоставка са познания по трифазна или променливотокова технология.
Теми
• Влияние на управлението на напрежението на генератора
• Изследване на нивата на напрежение преди и след електропровода в зависимост от товара
• Изследване на изходната реактивна мощност като функция от товара
• Компенсация на реактивната мощност
• Характеристики на електропроводи под товар
Съдържание:
• 1 бр. Синхронна машина VP, 1.0
• 1 бр. Модел на преносна линия 380 kV
• 1 бр. Регулатор на възбудително напрежение 200 V/2,5 A
• 1 бр. Устройство CASSY, 1.0 за машинно тестване
• 1 бр. Електрически динамометър, 1.0
• 1 бр. Контролируем рецесивен товар, 1.0
• 1 бр. Контролируем капацитивен товар, 0,3
• 1 бр. Контролируем индуктивен товар
• 1 бр. Онлайн библиотека: Генераторно захранвана система за предаване с RLC-натоварване
• 1 бр. Анализатор на мощност CASSY Plus
• 1 бр. CASSY Lab 2 за задвижвания и захранващи системи
• 1 бр. Трифазен терминал с RCD
• 1 бр. Машинна основа пейка 120 см
• 1 бр. Съединител / предпазител на края на вала, 1.0, прозрачен
• 1 бр. Теглилка, 2 кг
• 1 бр. Съединител, 1.0
• 1 бр. Панелна каса VT160 тристепенна
• 2 бр. Предпазни мостови тапи, черни, комплект 10 бр
• 1 бр. 4 mm разклоняваща се мостова тапа, синя, комплект 10 бр
• 1 бр. Безопасен експериментален кабел, 100 см, червен
• 4 бр. Безопасен експериментален кабел, 100 см, син
• 1 бр. Предпазен свързващ кабел 100 см кафяв
• 8 бр. Безопасен експериментален кабел, 100 см, черен
• 5 бр. Предпазен свързващ кабел 100см сив
• 3 бр. Безопасен експериментален кабел, 50 см, черен
• 4 бр. Предпазен свързващ кабел 50 см кафяв
• 4 бр. Безопасен експериментален кабел, 50 см, червен
• 5 бр. Безопасен експериментален кабел, 50 см, син
• 3 бр. Предпазен повод 50см сив
• 5 бр. Безопасен експериментален кабел, 10 см, син
• 2 бр. Предпазен свързващ кабел 100 см, жълт/зелен