Oбразователни продукти
 
 

Двустранно табло Таблица за умножение / Деление

Двустранно табло, изработено от твърд картон, с отвор в горния край, за да е удобно да се закачи на стената. Таблото стои право, не се огъва. От едната страна е таблицата за умножение, а от другата – талицата за деление.