Oбразователни продукти
 
 

Двустранно табло Светът на цифрите и числата (№1 и №2) за 3. ПГ

Дидактичните табла подпомагат речевото развитие на детето и стимулират изграждането на умения за комуникиране и общуване в обучението по образователно направление „Български език и литература“, както и формирането на елементарни представи за основни математически понятия във всички ядра на учебното съдържание по образователно направление „Математика“.