Oбразователни продукти
 
 

Двустранно табло Безопасност на движението / Пътни знаци

Двустранно табло, изработено от твърд картон, с отвор в горния край, за да е удобно да се закачи на стената. На таблото са изобразени важни ситуации, от които детето трябва да научи как да пресича правилно улицата и да спазва правилата за движение, както и основни пътни знаци