Oбразователни продукти
 
 
Стенно, ламинирано табло с лайсни.
Подходящо помагало по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование за четвърта подготвителна група.