Oбразователни продукти
 
 

Демонстрационен комплект Оптика

За демонстрационни опити от учител или индивидуална работа с ученици. Могат да се извършват експерименти за пречупване и отразяване на светлината и др.