Oбразователни продукти
 
 
Нов начин за упражнение на таблицата за умножение. Дъската е бяла, с алуминиева рамка и към нея е включен комплект от 100 цветни магнитни квадратни плочки с отговори от едната страна, а от другата със задачата.