Oбразователни продукти
 
 
Частите й могат да се сглобят, за да се получи една голяма дъска, която да бъде окачена на стена.