Oбразователни продукти
 
 
Държачът е предназначен за ползване заедно с карти „Съчини история“. Чрез него повече от едно деца могат да наблюдават нарисуваните карти и да участват в „съчиняването“ на история.