Oбразователни продукти
 
 

Чета с разбиране - 3 клас (Рива)

Чета с разбиране за 3. клас – литературни и езикови задачи
С учебното помагало се усъвършенстват уменята за четене с разбиране:
по новата учебна програма;
13 литературни и научно-популярни текста за четене с разбиране и въпроси към тях;
7 теми със задачи за самостоятелна работа, включително входяща, междинна и изходяща диагностика, и теми за проверка на езиковите знания на учениците;
8 теста с тестови задачи с избираем отговор;
10 диктовки, съобразени с изучените правописни правила и критерии за оценка;
отговори на въпросите към текстовете за четене с разбиране и на тестовите задачи;
скали за оценяване и самооценяване на постиженията на учениците.
Помагалото дава възможност за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по български език и литература и за самооценка.