Oбразователни продукти
 
 

Чета с разбиране - 2 клас (Рива)

Преработено по новата учебна програма.
С учебното помагало се затвърдява правилното прилагане на изучаваните правописни правила, формират се умения за четене с разбиране.
Съдържа:
текстове за диктовка, съобразени с учебното съдържание;
достъпни и кратки текстове за четене с разбиране и въпроси към тях;
тестови задачи с избираем отговор;
задачи за самостоятелна работа;
критерии за оценка на диктовките;
отговори на тестовите задачи;
скали за оценяване и самооценяване на постиженията на учениците.
Помагалото дава възможност за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците по български език и литература и за самооценка.