Oбразователни продукти
 
 

CD Релакса - Френски за начинаещи

CD Релакса - Френски за начинаещи
ИНТЕРАКТИВ е софтуер за изучаване на френски с помощта на персонален компютър. Разработен е специално за българския потребител, което го прави уникален. Не е необходимо да знаете и думичка френски за да инсталирате и ползвате ИНТЕРАКТИВ с успех. Начинът на обучение дава възможност сами да определяте скоростта на учебния процес и лесно да следите напредъка си. ИНТЕРАКТИВ създава една изцяло ангажираща вниманието учебна среда, като същевременно ви осигурява спокойствието да грешите и повтаряте отново и отново, до пълен успех!
ИНТЕРАКТИВ Френски за начинаещи е за хора без начални познания по езика. Усвояват се умения за разговор в ежедневни ситуации като среща с приятели, на аерогарата, планове за отпуската, в един непознат град, пазаруване, една германка в Лион, подготовка за пътуване, в хотела. Ще усвоите граматичните правила свързани с правописа, разказни и въпросителни изречения, определителен и неопределителен член за мъжки и женски род – единствено и множествено число, самостоятелни и лични, показателни и притежателни местоимения, наречия, преки и непреки допълнения и много други.