Oбразователни продукти
 
 

CD Фолклорен ансамбъл Българче

Димка си платно белеше; А бре, Илия; Събрали се момите; Дойна двори мете; Разяснило се небето; Провикна се малка мома; Залюбих, мамо, Еленка; Брайне ле, Иване; Иван си Раду думаше; Станке, ле; Илино Илинчице; Йордано, ле; Мъничка Янка + инструменталите им