Oбразователни продукти
 
 

CASSY сензор: Датчик за магнитно поле M, ± 100 mT

За измерване на тангенциална или аксиална магнитна плътност на потока до ± 100 mT с Mobile-CASSY 2 (524 005/524 005W).
Диапазони на измерване: ± 10 / ± 100 mT
Точност: 0,05% от обхвата на измерване
Посока на измерване: превключва се между аксиална и тангенциална
Връзка: Mini-DIN
Дължина на свързващия кабел: 1,2 m