Oбразователни продукти
 
 

Буквичките подреди, думички прочети за 4. група (за занимания по БЕЛ)

Помагалото е предназначено за 6 – 7-годишни деца, на които предстои да прекрачат училищния праг. То съдържа разнообразни езикови задачи под формата на забавни игри, чиято цел е да подпомогнат процеса на осъзнаване на речта (устна и писмена) и нейните елементи – звук, сричка, дума, изречение. С тяхна помощ бъдещият първокласник преминава мотивирано през етапите на подготовка за ограмотяване (за четене и писане), придобива увереност и изгражда положителна нагласа към новата си роля на ученик. Упражненията в помагалото са систематизирани в четири раздела: звукове и букви, срички, думи, изречения. В тях ще откриете обичаните от децата лабиринти, плетеници, игрословици, кръстословици и много други увлекателни игри, които провокират детския интерес към писането и четенето, затвърдяват знанията за звуковете и буквите и помагат да се премине неусетно към четене на срички, думи и изречения. Книгата може да се ползва: ● от педагозите – в предучилищните групи през цялата учебна година за допълнителни занимания по БЕЛ и в сборните групи през ваканцията; ● от родителите – за съвместни занимания с децата у дома.