Oбразователни продукти
 
 
(Counter S)
Предназначение
Таймер и брояч STS – 405 e микропроцесорно устройство, което може да работи като 4-цифрен програмируем брояч с множество входни и изходни режими или 4-цифрен таймер с множество времеви диапазони и изходни режими, а така също и като 8-цифрен брояч-тотализатор който брои постъпващите входни импулси. Устройството има входен прескелър (множител/делител) за функция брояч, входни филтри за двете функции и банка със зададени гранични стойности, като се избира кои да са активни. При достигане на гранична стойност, съответно реагира един от двата изхода, които могат да бъдат релейни или оптронни.
Технически данни Захранване: – захранващо напрежение – 90 – 230Vac или 24Vac/dc – по заявка; – консумирана мощност – < 2VA. Индикация: – дисплей от седем сегментни индикатори: PV: 4 червени цифри 9mm; SV: 4 червени цифри 7mm; – индикация изходи и режими: – 4 червени светодиода (C, O1, O2, T); – 3 зелени светодиода (H, M, S); Енергонезависима памет: – EEPROM Брояч: – максимална скорост на броене: 5kHz. – обхват на текущия брояч: -999
– 9999. – входни режими: up rising edge, up falling edge, down rising edge, down falling edge, up/down 1, 2, 3. – изходни режими: режим брояч 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Таймер: – времеви интервали: 0,000 – 9,999s, 0,00 – 99,99s, 0,0 – 999,9s, 0 – 9999s, 0 min 00 s – 99 min 59 s, 0,0 – 999,9 min, 0 h 00 min – 99 h 59 min, 0,0 – 999,9 h, 0 – 9999h. – режим на таймера: up, down. – изходни режими: режим таймер 1, 2, 3, 4, 5, 6. Входове: – три цифрови NPN или PNP (до 5кHz), избира се в менюто. – за брояч: 1 – INP1, 2 – INP2, 3 – Reset. – за таймер: 1 – Start, 2 – Gate, 3 – Reset. – продължителност на входния сигнал INP1: 0,1 – 999,9 ms, задава се. – продължителност на входния сигнал Start: 1ms или 20ms, избира се.
Изходи: – 24V dc – max. изходен ток – 250mA; – два релейни – NO+NC 5A/250VAC или оптронни – 0,1А/30V. Интерфейс: RS485 – двупроводен Присъединяване: винтови клеми – разглобяеми. Габарити: 36х72х80 (95). Материал: пластмаса. Работен температурен диапазон: 0 .. +50 С. Работна влажност: 0 .. 80% RH Степен на защита: – на панела – IP 04; – на клемите – IP 02.
Условия на съхранение: – температура – -10 .. +60 С