Oбразователни продукти
 
 

БРАВО! Част 9 Тестови задачи по БЕЛ за 2. клас

Учебното помагало е одобрено със заповед № РД-09-244/ 05.03.2015 г. на Министъра на образованието и науката.

Сборниците БРАВО! по български език и литература са цялостна дидактична мозайка, създадена по молба на преподаватели в начална образователна степен. Те съдържат специално създадени художествени текстове, написани с доказан творчески и методически професионализъм от Наталия Огнянова – водещ автор в направление „Български език и литература“ на издателство „Даниела Убенова“. Системата за 2. клас е разработена в пет части.

9. част (И) „Готови за трети клас”
Тестове с избираем отговор
Задачи със свободен отговор
БРАВО! 9. част (И) съдържа над 66 литературно-езикови задачи и подзадачи, изискващи свободен отговор, и 80 тестови задачи с избираем отговор. Оценяването е изведено в мотивационна форма, щадяща психиката на ученика и насърчаваща усилията му за успеваемост. Тестовете и задачите за проверка със свободен отговор гарантират установяване на нивото на готовност за трети клас.