Oбразователни продукти
 
 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБЗАВОНАИЕ - учебник 11 клас. Модул 2 Многоклетъчна организация на биологичните системи

Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма.
Учебникът е одобрен със заповед № РД 09 - 1694 / 13.08.2021 г.
Учебник по Биология и здравно образование за 11. клас - профилирана подготовка.
Модул 2 разглежда следните теми:
Специализация и организация на клетките в многоклетъчния организъм;
Движение - същност и форми на проява в многоклетъчния организъм;
Регулация и хомеостаза в многоклетъчния организъм;
Наследственост и изменчивост.