Oбразователни продукти
 
 
Техническо описание:
Бейзболна бухалка за деца и юноши
Дължина - 26″ = 65 см
Материал - варен бук