Oбразователни продукти
 
 

Бариев сулфат 1кг. /BaSO4/

Бариевият сулфат е химично съединение между Бариев катион и Сулфатен анион с химична формула BaSO4. Получава се при взаимодействието на Бариев сулфид и метален сулфат или при взаимодействието на сярна киселина с бариев дихлорид. Химически реактиви се продават САМО на ЛАБОТАТОРИИ В УЧИЛИЩА.