Oбразователни продукти
 
 

Балкански полуостров - природогеографска

Мащаб 1:1 375 000
Ламинирана, с лайсни.
Стенна учебна географска карта.
- полезни изкопаеми
- национални паркове
- природни забележителности
- резервати
- климатограми и хидрограми