Oбразователни продукти
 
 

Балкански полуостров - политическа

Мащаб 1:1 375 000
Ламинирана, с лайсни.
Стенна учебна географска карта.
- държавни граници
- столици
- знамена на балканските държави
Във врезки са показани карти със специално съдържание.
- Гъстота на населението
- Религия
- Езикови групи