Oбразователни продукти
 
 

Балканите през Първата световна война 1914г. – 1918г.

Съдържа: географска мрежа; хидрография; територия на България 1914 г., присъединени, върнати и др. територии, представени чрез фоново оцветяване върху сенкорелеф; райони на съсредоточаване на войски, държавни граници; действия на българската войска и на войските на Централните сили и Антантата; движение на въстанали български дружини; битки, спечелени от българите; посоки на масово изселване на българи; столици и градове; надписи на хидрография, държави и др.; легенда.