Oбразователни продукти
 
 

България - природогеографска сгъваема

Сгъваема карта (диплян).
Разгънат формат 100/70 см
Градове, села, курорти, туристически обекти,
полезни изкопаеми, граници на природни области,
административни граници, пътища,
железопътна мрежа, транспортни коридори.