Oбразователни продукти
 
 

България при цар Иван Александър 1331-1371г., България през втората половина на XIII век

Съдържа: географска мрежа; хидрография; територия на България в началото на управлението на цар Иван Александър, териториално разширение по време на неговото царуване, територии на съседните държави, представени чрез фоново оцветяване и щриховка върху сенкорелеф; граници на царствата; български военни походи срещу Византия; военни походи срещу България на сърби, византийци, унгарци и граф Амедей VI Савойски; османски нашествия; битки и превземане на селища; столици и градове; крепости; надписи на хидрография, царства, държави, владения и др.; легенда.
Врезката съдържа: географска мрежа; хидрография; територия на България при цар Иван Асен ІІ и при цар Михаил ІІ Асен, територия на Сърбия в края на ХІІ и началото на ХІІІ век, територия на Византия след 1261 г. и др. територии, представени чрез фоново оцветяване и щриховка върху сенкорелеф; район на въстанието на Ивайло; граница на България в края на ХІІІ век; поход на Ивайло към Търново, татарски нашествия, унгарски завоевателни походи; център на въстанието на Ивайло, битка и превземане на Търново; численост на войските; столици и градове; крепости; надписи на хидрография, държави и др.; легенда.