Oбразователни продукти
 
 

България при кан Крум и наследниците му 803-852г.

Съдържа: географска мрежа; хидрография; територията на България в края на VIII в. и нейните разширения при хановете Крум, Омуртаг, Маламир и Пресиан, представени чрез фоново оцветяване и щриховка върху сенкорелеф; военни походи на кан Крум, хан Омуртаг, хан Маламир, хан Пресиан, Никофор I Геник и спечелени битки от българите, години; столици и градове; крепости; проходи; надписи на хидрография, държави, племена, историко-географски области и др.; легенда.