Oбразователни продукти
 
 
Мащаб 1:400 000
Ламинирана, с лайсни.
Стенна карта подходяща за офиси.
- Населени места
- Пътна мрежа с европейска и национална номерация
- Разстояния в километри
- Врезка с карта на България - железопътна мрежа
- Врезка с карта на България - международни транспортни
коридори