Oбразователни продукти
 
 

България и световната история XXX в. пр. Христа до края на ХХ в.

Енциклопедичният справочник "България и световната история" дава възможност на читателя да се запознае с историята на човечеството чрез конкретни факти - от античната епоха до съвременността, да получи конкретна информация за всеки изминал век и неговата специфика, да се убеди в безспорната истина, че образованието и науката във всяка епоха са били и остават с постиженията си двигател на човешкия прогрес.
Възприетият в справочника принцип "българите и световната история" предпоставя отличната възможност българското минало да се проектира на възможно най-широк исторически фон. С помощта на т. нар. "синхронни таблици" отчетливо се вижда доколко събитията от българската история се "вписват" в контекста на политическата, икономическата и културната история на Европа, доколко те им придават динамика и колорит, а в някои случаи съдбовен смисъл и значение. Синхронният подход позволява и друго: да се установи, че някои същностни събития от българската история са с общоевропейски показатели и в по-голяма или по-малка степен са повлияли върху съдбините на стария континент.
Читателят ще установи, че в този справочник, за разлика от предшестващите столетия, ХХ век е представен с повече информация за шест държави - пет Велики сили и България. Петте големи държави - САЩ, Русия, Великобритания, Германия и Франция, и през XXI век ще имат решаваща роля във формирането на основните тенденции в международните отношения, стопанската сфера, културата и науката, образованието и социалните институции. Този подход - на допълнителен анализ на събитията през ХХ век, ще улесни формирането на собствено мнение у онези млади читатели, които не познават като непосредствени наблюдатели изминалия век.