Oбразователни продукти
 
 
Децата трябва да пазят равновесие като стъпват от една полусфера на друга.