Oбразователни продукти
 
 
Игрите насочват вниманието на децата към буквения състав и някои звукови сходства в думите
Дървена основа 30х30см. със стрелка и напечатани в кръг букви и картинки.
29 броя двустранни цветни работни карти – РК:
- 14 РК с три буквени думи,
- 15 РК с четири буквени думи,
- 120 бр. дървени плочки 5х5см. с цветни букви,
- Цветна разпечатка на всички думи и картинки,
- Методически указания за работа и видове игри.