Oбразователни продукти
 
 

Атлас - История и цивилизации - 8 - 9 клас

Атласът е изработен по новата учебна програма на Министерството на образованието и науката.
Атласът разглежда историята на Европа и света от Великите географски открития до началото на XXI век. В 66 карти хронологично са разгледани най-важните исторически събития, процеси, териториални промени и др. от разглеждания период.
Съдържанието е разделено в шест теми:
началото на Новото време, XVI - XVII век;
векът на Просвещението, XVIII век;
векът на национализма, XIX век;
Балканите през XIX и началото на XX век;
светът от началото на XX век до 1945 г.;
светът след 1945 г.
Картите са разработени на базата на най-новите исторически изследвания и данни, използвайки Географски информационни системи.