Oбразователни продукти
 
 
Атласът съдържа 76 карти, представящи богатата българска история. Съдържанието му изцяло покрива одобрената от МОН програма и всички учебници и учебни помагала по История и цивилизации за 10. клас.

То е разделено на 9 тематични области:

Днешните български земи през праисторическата епоха
Днешните български земи през Античността
България до XI век
Българската държава (XII-XIV век)
Българските земи под османска власт (XV-XVII век)
Българско възраждане (XVIII-XIX век)
България от Освобождението до края на Втората световна война
България след Втората световна война до 1989 г.
България след 1989 г.