Oбразователни продукти
 
 

Атлас - География и Икономика 2 - 6 клас

В атласа са разгледани континентите Южна Америка, Северна Америка, Азия, Австралия и Океания.

За всеки континент са разработени карти, разглеждащи:
географското положение;
откриватели и изследователи;
природа;
климат;
води;
почви;
природни зони;
растителен и животински свят;
население;
религия;
държавно устройство;
държави и стопанство;
карти на представителни за континента държави.

Океаните на Земята са изобразени в една карта с подходящо подбрана проекция, позволяваща лесно сравнение и анализиране. Картинният материал е изработен на базата на най-нови статистически данни чрез географски информационни системи. Страниците са допълнени с фотоси и реалистични рисунки, които правят атласа информативно, красиво и интересно учебно помагало