Oбразователни продукти
 
 

Англия и Франция, XII-XIII век. Свещената Римска империя, X-XIII век

АНГЛИЯ И ФРАНЦИЯ, XII-XIII ВЕК
Съдържа: географска мрежа; държави; кралски домен и нараствания на кралския домен; владения на едрите васали на френския крал; английски владения във Франция в началото на XIV век; граници на английските владения във Франция към 1137 г.; граница на Френското кралство към края на XIII век; хидрография; столици и градове; надписи на хидрография, държави, историко-географски области и др.; легенда.
СВЕЩЕНАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ, X-XIII ВЕК
Съдържа: географска мрежа; държави; феодални владения; граница на Свещената Римска империя в края на XIII век; граници на кралства и феодални владения в Свещената Римска империя; хидрография; важна битка; столици и градове; надписи на хидрография, държави, историко-географски области и др.; легенда.