Oбразователни продукти
 
 

40 Монтесори цилиндри в 4 дървени цв. кутии

40 Монтесори цилиндри в 4 дървени цв. кутии
Този комплект се състои от 40 дървени цилиндри различни по размери, големина и цвят. Всеки цвят е поместен в отделна кутия, а размерите им се определят по различен начин. В червената кутия цилиндрите са с една и съща височина и се променят в диаметър. В синята кутия цилиндрите запазват своя диаметър, но променят височината си. В зелената кутия с увеличаването на височината си, цилиндрите стават все по-широки. В жълтата кутия с намаляването на височината, се намалява и диаметъра, така че последния цилиндър е най-малкият. С този комплект децата ще могат да научат и възприемат приликите и разликите. При комбиниране и сравняване на отделните елементи, те ще могат да добият представа от разликите в размерите и как прогресивно те се променят.