Oбразователни продукти
 
 

Табло Св.Св. Кирил и Методий

Табло Св.Св. Кирил и Методий
Табло - портрет на солунските братя Св.Св. Кирил и Методий. Тяхно дело е създаването на азбуката глаголица – първата азбука, която служи за писменост на староцърковния славянски език. След това са създали и кирилицата, основана на глаголицата. Кирил и Методий са приети за апостоли на славяните и канонизирани за светци за създаването на славянската писменост и приноса им за разпространение на християнството сред славянските народи.