Oбразователни продукти
 
 

Десетични плочки с тапи

Десетични плочки с тапи
За сравняване на числа, смятане до 10, до 20 и без десетично пренасяне. Комплектът се състои от 4 плочки, които могат да бъдат свързани помежду си като пъзел. Върху всяка плочка има 10 тапи в 2 цвята.
Изработени са от специална гума. Тапите са с диаметър 2 см.