Oбразователни продукти

               
               

Астрономически календар на БАН за 2019

Астрономически календар на БАН за 2019
Астрономически календар 2019 на Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория съдържа информация за различни астрономически явления през 2019 г. Включени са данни за Слънцето и за Луната, за слънчевите и лунните затъмнения през годината, за условията на видимост на планетите от Слънчевата система и на някои по-ярки комети. Съдържат се също данни за метеорните потоци, за някои астероиди, за по-ярките мъглявини, звездни купове и още много други обекти. В съдържанието са включени научно-популярни статии на различни астрономически теми. Информацията е предназначена за някои държавни институции, за медиите и за широкия кръг читатели, проявяващи интерес към астрономията.